Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-02-10 av Ludvig Einarsson

Den Europeiska ekonomin återhämtar sig

Pierre Moscovici, kommissionär med ansvar för bland annat ekonomi, finans-och skattefrågor, presenterade under vinterkonferensen 2016 en uppdatering av det ekonomiska läget för unionen.

Prognosen visar att EU nu är inne på det fjärde året av ekonomisk återhämtande och tillväxt, som kan härledas till en stabil konsumtionstrend. I euroområdet så förväntas tillväxten nå 1.7 %, jämfört med föregående års 1.6 %, och växa till 1,9 % 2017. Detta sker enligt EU-kommissionen i en tid av långsammare tillväxt i Kina och regioner som angränsar till den Europeiska marknaden.

Rapporten pekar vidare ut Sverige som en av de främsta tillväxtmotorerna i EU, som nu går in i en period av ökad privat och offentlig konsumtion samt ökade investeringar. Med stöd av denna trend så förväntas arbetslösheten sjunka till 6,7 % 2017. Däremot så redogörs det för en del potentiella risker för svensk ekonomi, så som svagare tillväxt i landets främsta handelspartners, efterfrågan på bostadsmarknaden samt det relativt sett stora antalet personer, drygt 160 000, som sökte asyl i Sverige under 2015. Läs mer om konferensen och dess slutsatser här:länk till annan webbplats