Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2016-02-08 av Göran Rignell

Internetbaserad behandling för personer med aggretions/våldsproblem - IVIN

Denna foskningsstudie är en del av ett projekt där Linköpings universitet i samarbete med Region Jönköpings län och Alternativ till våld-Jönköping ska undersöka hur internetbaserade inventioner som bygger på KBT kan bidra till ökad kunskap inom området våld i nära relationer.

Mer information

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun