Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-02-05 av Lina Holmberg

Fördjupad dialog mellan Hässleholms kommun och Hessleholm Network

Efter att fiberföretaget Hessleholm Networks ägare Mathias Berglund bestämt sig för att sälja bolaget, har han fört dialog med Hässleholms kommun som möjlig köpare. En affär innebär bland annat att kommunens position som nätägare blir tydligare.

För kommunen finns det många fördelar med att köpa ett redan etablerat fiberföretag. Förutom att det skulle ligga i linje med kommunfullmäktiges beslut om fiberetablering, pekar utvecklingen på att en etablerad fiberinfrastruktur är en av faktorerna för att göra Hässleholm till en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. En väl fungerande fiberinfrastruktur kommer att spela en stor roll för näringslivet, men även för kommunens eget arbete inom till exempel omsorg och skola.
- Vi ser vikten av att kommunen ansvarar för fiberinfrastrukturen på samma sätt som ansvaret ligger hos oss för till exempel vägar, fjärrvärme, vatten och avloppsledningar, säger kommunchef Bengt-Arne Persson.

 

Nu hyr kommunen en del förbindelser från Hessleholm Network till kommunala verksamheter. Ett köp innebär att kommunen kontrollerar de förbindelserna och att kalkylen för fiberetableringen påverkas positivt. Dels genom insparade hyror, men också genom att en färdig kundkrets ger intäkter i form av nätintäkter.
Hessleholm Network har nät i Hässleholm, Finja, Tyringe, Hörja, Vankiva och Stoby. Företaget levererar tjänster och internetkapacitet till cirka 1000 kunder. Under förutsättning av att affären blir av tar Fibernätet i Hässleholms kommun över befintliga kunder, infrastruktur och inventarier. Det betyder att det finns en god grund för vidare etablering samtidigt som hastigheten i utbyggnaden ökar och möjligheten till att förtäta i redan etablerade områden är stor.

 

- Befintliga kunder i Hessleholm Network kommer att få större valmöjligheter samtidigt som affären gynnar kommunen i stort, säger Mathias Berglund på Hessleholm Network.