Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-02-02 av Ludvig Einarsson

Nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare lämnar sitt betänkande

För lite drygt ett år sedan, den 29 januari 2015, beslutade Regeringen att tillsätta en utredare med ett samordning-och stöduppdrag för myndigheter, kommuner, landsting och andra organisationer som möter utsatta EU/EES-medborgare.

Utredaren, Martin Valfridsson, fick i uppdrag att titta närmare på dessa verksamheters förutsättningar till ökat samarbete och erfarenhetsutbyte, både i Sverige och i EU-medborgarnas hemländer. Bakgrunden till uppdraget bestod i ett behov av ytterligare samverkan, som en följd av ett ökat antal utsatta EU-medborgare som bland annat söker sig till Sverige.


Studien var omfattande och har berört flera dimensioner som är värda att beakta, så som jämställdhet, delaktighet, utbildning, arbetsmarknad med flera som tillsammans ger en bred bild av anledningar till varför EU-medborgare söker sig hit, med utgångspunkt i bristande förutsättningar i hemländerna. En dimension som har fått medialt intresse är huruvida barn till utsatta EU-medborgare ska ha rätt till skolgång i Sverige eller inte. Valfridsson menar att trots att Europakonventionen tydligt reglerar alla barns rätt till skolgång, så rymmer den idag ingen tvingande skrivelse om att kommunerna i Sverige i det här fallet måste erbjuda undervisning till dessa barn. Detta blir en avvägningsfråga från fall till fall, där kommunerna får välja. Läs studien i sin helhet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.