Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-02-02 av Ludvig Einarsson

EU på hemmaplan - Europa Direkt och Europaforum lyfts fram som goda exempel efter utredning

Nu har universitetslektor Maria Strömvik överlämnat sin utredning om medborgarnas deltagande i EU-frågor till kulturdepartementet. Utredningen beslutades om av regeringen 2014, med syftet att undersöka hur man inom ramen för EU:s nuvarande regelverk och arbetssätt kan öka insynen, delaktigheten och inflytandet för olika aktörer i Sverige när det gäller just EU-frågor.

En övergripande summering av situationen i studien är att det som kallas för EU:s demokratiska underskott i själva verket är Sveriges demokratiska underskott, då själva ämnet EU inte behandlas och diskuteras i tillräckligt hög grad. Det råder kunskapsbrist om hur EU fungerar, till den grad där inte ens samhällskunskapslärare känner sig bekväma i att undervisa i ämnet. Denna kunskapsbrist härstammar, enligt Strömvik, i hög grad från det faktum att det idag inte finns ett offentligt samtal kring EU, vare sig på nationell eller lokal nivå. En tänkbar åtgärd för detta är att Regeringen förtydligar myndigheternas informationsansvar, och rekommenderar även att kommunerna bereder och börjar arbeta med informationshöjande insatser.

Ett gott exempel på just informationshöjande insatser som lyfts fram i studien är Europaforum Hässleholm, som arrangeras årligen i den nämnda kommunen. Här möts politiker, tjänstemän, medborgare och övriga sakkunniga i ämnet och diskuterar just EU i en öppen form. Arbetet är ett samarbete mellan Hässleholm kommun, Europa Direkt Hässleholm, Malmö Högskola samt EU-kontor Skåne nordost. Förmedlingen av kunskap om EU ingår här i Hässleholms ordinarie målmedvetna val, vilket i studien efterfrågas i högre grad i Sverige. Läs mer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster