Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2016-02-01 av Lina Holmberg

Sverigeförhandlingen förordar en höghastighetsstation i Hässleholm

Under måndagens uppstartsmöte presenterade Sverigeförhandlingen de sträckningar och stationslägen som de avser börja förhandla om. Hässleholms kommun, tillsammans med övriga aktörer bakom Skånebilden, mottog med glädje beskedet att Sverigeförhandlingens utgångsbud inkluderar en höghastighetsstation i Hässleholm.

Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman presenterar den föreslagna sträckningen och stationer för höghastighetsjärnvägen.

Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman presenterar den föreslagna sträckningen och stationer för höghastighetsjärnvägen.

- Det är oerhört glädjande att Sverigeförhandlingen har hörsammat Skånebilden och förordar en höghastighetsstation i Hässleholm. Vår förhoppning är nu att detta blir verklighet. Det kommer att skapa stora tillväxtmöjligheter i hela regionen i form av bättre arbetsmarknad genom regionala snabbtåg, bostadsbyggande och ökad inflyttning. Det betyder också mycket för arbetet med att göra Hässleholm och Kristianstad till en ny tillväxtmotor i Skåne, säger Lena Wallentheim (S), kommunalråd i Hässleholms kommun.

 

Skånebilden är sju skånska kommuners och Region Skånes gemensamma förslag som förordar en sträckning med höghastighetsstation i Hässleholm. Skånebilden vill också att höghastighetsbanan ska börja byggas söderifrån.
Under eftermiddagen kommer Skåne och Hässleholms kommun att ta emot sina enskilda bud. Detta kommer troligtvis att inkludera åtaganden kring bostadsbyggande, medfinansiering och markåtkomst. Det är också då det tydliggörs hur förhandlingsarbetet ska läggas upp. Efter budöverlämningen har mottagarna ungefär en månad på sig att reagera.

 

- Det är en förhandling som nu tar sin början. Under eftermiddagen får vi besked om vilka åtaganden man förväntar sig från vår kommun och övriga Skåne, och vad staten är beredd att ta på sig. Det är först då vi får hela bilden klar för oss och vet hur vi kan gå vidare i förhandlingsarbetet, säger Bengt-Arne Persson, kommunchef i Hässleholms kommun.

 

Utvecklad infrastruktur tillsammans med attraktivitetshöjande åtgärder bidrar till att stad och landsbygd utvecklas positivit inom flera områden. Den demokratiska processen kring utbyggnad av ny stambana går nu in i en intensiv fas.

 

- Nu startar våra förberedelser för att få ut bästa möjliga effekt av kommande infrastruktursatsningar – satsningar som ger bättre regional kollektivtrafik och även kopplar upp oss mot omvärlden, säger Richard Heingard, infrastrukturstrateg i Hässleholms kommun.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun