Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2016-01-27 av Ludvig Einarsson

Inbjudan till seminarium om Strömviks utredning: Hur ökar vi svenskarnas inflytande i EU?

På fredag är det sista dagen att anmäla sig till seminarium om svenskarnas inflytande i EU! Seminariet äger rum i Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm den 3 februari 2016.

Ca 60 % av de frågor som hamnar på kommunernas bord är på något sätt relaterade till EU.  Ändå så tycks den allmänna insynen och kunskapen om dessa frågor vara mindre än vad den är på nationell nivå. Mot bakgrund av detta har Maria Strömvik gjort en utredning i ämnet, med syfte att just föreslå hur medborgare och organisationer kan få bättre insyn och delaktighet i de EU-frågor som beslutas om. Under detta seminarium så kommer Maria att sammanfatta de problem som utredningen pekar på och eventuella förbättringsåtgärder. Två paneler bestående av företrädare från både Europaparlamentet, EU-kommissionen, statsrådsberedningen med flera kommer att under dagen kommentera, analysera och diskutera konstruktiva förslag på åtgärder. Programmet för dagen och information om anmälan hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Presentationen bör vara av särskilt intresse för er som vara i kontakt med oss på Europa Direkt och då besvarat enkäter med anledning av utredningen.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun