Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-01-22 av Ludvig Einarsson

Kommissionen betonar vikten av att försvara Schengen-samarbetet

En mer rättvis fördelning av ansvar i asylmottagningen bland medlemsstaterna har under lång tid diskuterats, och även om en rad åtgärder vidtagits så återstår ett betydande arbete, menar Frans Timmermans, EU-kommissionens förste vice ordförande.

Under 2015, med anledning av den pågående flyktingkrisen, så valde vissa medlemsstater i försök att begränsa antal asylsökande att föra en mer restriktiv asylpolitik. Risken med en sådan trend är att det i slutändan urholkar den fria rörligheten – en av hörnstenarna i det Europeiska samarbetet.

Förhoppningen sätts nu till att man genom att prioritera och effektivisera asylprocessen i de hårdast ansatta områdena, så kallade ”hotspots”, i exempelvis Grekland och Italien, på sikt kan utjämna skillnaderna i medlemsstaternas kapacitet. 3 av totalt 11 hotspots i länderna fungerar fullt ut, vilket måste åtgärdas för att nå målet om att omfördela 160.000 asylsökande bland medlemsstaterna. Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för bland annat migrationsfrågor, understryker att kommissionen nu arbetar för fullt med en revidering av Dublinfördraget, ett permanent omfördelningssystem tillsammans med andra omfattande åtgärder som samtliga syftar till att vända den utveckling som nu tar form i termer av splittrat ansvar.

Läs mer här.

(C) EU-kommissionen