Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2016-01-08 av Magnus Lindstrand

Krisledningsläge för flyktingsituationen i Hässleholm har avslutats

Den 13 oktober 2015 gick Hässleholms kommun in i en höjd beredskap för att kunna hantera flyktingsituationen. Kommunchef Bengt-Arne Persson tog igår beslut om att avaktivera krisledningsstaben och återgå till normalläge.

Hässleholms kommun har tagit ett stort ansvar för att ta emot de flyktingar som anländer till Sverige och har också en ambition att erbjuda ett så bra mottagande som möjligt. Flyktingströmmen medförde dock ett ökat tryck på en del kommunala verksamheter under hösten. Det gällde framför allt socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Det fanns också svårigheter att hitta lämpliga lokaler.

 

Kommunchef Bengt-Arne Persson tog mot den bakgrunden beslutet att höja beredskapen och aktivera krisledningsstaben den 13 oktober 2015. Men från och med igår, den 7 januari 2016, är alltså krisledningsstabens uppdrag avslutat för den här gången.

 

- Syftet med att samla krisledningsstaben var att skapa en gemensam lägesbild över vårt flyktingmottagande, samordna verksamheter och kraftsamla för att kunna ta emot flyktingarna på bästa sätt. Läget är fortfarande ansträngt för en del verksamheter, men arbetet går nu in i en annan fas där vi behöver bygga upp en mer långsiktig organisation, säger kommunchef Bengt-Arne Persson.