Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-12-18 av Ludvig Einarsson

Tillfälligt upphävande av Sveriges omplaceringsskyldighet

Igår föreslog EU-kommissionen att Sveriges skyldigheter enligt EU:s omplaceringsmekanism ska upphävas under ett års tid. Syftet med upphävandet är att ge det svenska flyktingmottagningssystemet andrum och möjlighet till att återhämta sig från den senaste tiden stora påfrestningar.

Omplaceringssystemet som antogs i september 2015 innefattar regleringar för hur omplaceringen av FN:s så kallade kvotflyktingar ska fördelas över EU:s medlemsstater. Volymen på kvoterna bestäms utifrån ett antal indikatorer och hur det enskilda landets förhåller sig till dessa. En av indikatorerna gäller exempelvis hur pass stort ansvar medlemslandet tagit sedan tidigare, bestämt utifrån hur många asylsökande flyktingar landet tagit emot. Sverige, som är det land i EU som tagit emot flest antal flyktingar sett till sin befolkningsmängd, anses ha tagit ett väldigt stort ansvar i sammanhanget.  Det stora antalet mottagna flyktingar har nu överstigit landets kapacitet, vilket innebär att Sverige kommer ha svårt att ta emot ytterligare flyktingar. I och med den akuta situationen, tillåts därmed Sverige att under begränsad tid upphäva sina skyldigheter, något som omplaceringssystemet tillåter.


Läs mer om upphävandet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

(c) Europeiska Kommissionen

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun