Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-12-18 av Ludvig Einarsson

Flyktingfokus i kommande EU-stöd

I kölvattnet av den akuta flyktingsituationen, har flera EU-fonder meddelat att nästkommande utlysningar kommer ha någon slags inriktning mot flyktingmottagande och integration.

Utöver Asyl-, Migration-, och Integrationsfondens (AMIF) premiäröppning för programperioden 2014-2020, har även den Europeiska Socialfonden (ESF) och Erasmus+ flaggat för att det inom dessa fonder i viss utsträckning kommer bli möjligt att söka medel för dessa specifika ändamål. AMIF, vars första ansökningsomgång kommer öppna i början av nästa år, är den fond som är specifikt inriktad på just asyl, migration och integration. Inom denna fond går det att söka medfinansiering för asyl, integration och laglig migration, samt för insatser för återvändande av individer som inte beviljats uppehållstillstånd.


Läs mer om fondernas (nya) riktningar här: AMIFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ESFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Erasmus+.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster