Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-12-18 av Ludvig Einarsson

EU-projektet ELAINE möjliggör samarbete kring integrationsfrågor

Till vår stora glädje har projektet ELAINE (European Local Authorities Integration Network) beviljats EU-stöd på totalt

115.000 euro från programmet Europa för Medborgarna. Projektet kommer att föra samman fem europeiska lokala/regionala organisationer för att arbeta tillsammans med det gemensamma temat integration av invandrare och flyktingar.

Syftet med projektet är att utbyta erfarenheter, bästa praxis och rekommendationer för att öka medvetenheten och öka vår kunskap om problem med integration på både lokal och europeisk nivå. Projektet kommer att bestå av fem sammanträden och ett slutseminarium där varje möte kommer att fokusera på ett tema inom huvudområdet integration. Följande fem teman kommer att tas upp (med vissa delämnen): sysselsättning, icke-statliga organisationer / ideella organisationer / volontärer, språkinlärning, folkhälsa samt sport och kultur. Projektets huvudsakliga målgrupp är tjänstemän från offentliga organisationer. Även det civila samhällets organisationer som arbetar med invandrare och flyktingar som direkt eller indirekt på lokal nivå från olika parters respektive nätverk. Den sekundära målgruppen är politiker och beslutsfattare på lokal, nationell och europeisk nivå.


Läs om samtliga beviljade projekt i programmet Europa för Medborgarnas del Nätverk av städer här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster