Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-12-08 av Marie Alverslid

Statens Institutionsstyrelse expanderar i Hässleholm

Hässleholms kommuns läge, med god infrastruktur och tillgänglighet, skapar möjligheter för att utvecklas och växa. Detta är en av anledningarna till att Statens institutionsstyrelse (SiS) nu planerar att bygga ut sin verksamhet i Hässleholm.

Redan idag arbetar 40 personer för SiS i Hässleholm, som här har sin verksamhet på Finjagatan. Satsningen från Statens institutionsstyrelse innebär nyanställningar på upp till 80 personer.

Just läget i Hässleholm, med god infrastruktur, är en av anledningarna till att SiS gett uppdrag till det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter att bygga ut verksamhetslokalerna i Hässleholm. Pendlingsmöjligheter och därmed tillgång till behörig personal är avgörande, vilket enligt SiS fungerar väl i Hässleholm.

- Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar därför intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Att bygga ut institutionen i Hässleholm är lämpligt av flera anledningar. Verksamheten är etablerad i samhället och väl fungerande. I Hässleholm med omnejd finns också goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens, säger Christer Pedersen, kommunikationsdirektör vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

- Hässleholm är en viktig knutpunkt och det kan vara en avgörande faktor när en verksamhet vill etablera sig här. För Hässleholm är 80 nya arbetstillfällen av stor betydelse och något vi gläds oerhört över, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande.

SiS har tillsammans med Specialfastigheter under en längre tid tittat på olika lösningar till expansion i Hässleholm. Ärendet har stämts av via Företagslotsen, vilket är den funktion dit företag vänder sig för hjälp vid etablering, ombyggnad eller andra kommunalt knutna företagsfrågor.


Roger Höjendal, näringslivssamordnare i Hässleholms kommun, har Företagslotsen som ett av sina uppdrag:
- Specialfastigheter tog kontakt med oss och presenterade sitt behov. Företagslotsen är öppen för såväl stora som små företag och dess ärenden, men givetvis är detta ärende lite extra speciellt. Dels eftersom det handlar om ett större antal arbetstillfällen, men också eftersom ärendet berör fler förvaltningar än en vanlig företagslotsning, säger Roger Höjendal.

Under året har berörda tjänstemän och politiker träffat företaget och lyssnat in deras förslag. För att SiS ska expandera sin etablering i Hässleholm behöver delar av intilliggande utemiljöanläggningar i skolområdet tas i anspråk. Det har därför varit viktigt att finna lösningar på hur dessa kan ersättas med nya. Lösningen innebär att Tekniska förvaltningen ska anlägga nya utemiljöanläggningar i samråd med skolan och att Specialfastigheter ska bekosta investeringen.

Dialogen har nu övergått i en förhandling och ett markanvisningsavtal. Markanvisningsavtalet med Specialfastigheter innebär att bygglov ska sökas, och att Specialfastigheter ges rätt att teckna köpeavtal. Ärendet går nu vidare och behandlas som ett bygglov.