Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-12-03 av Ludvig Einarsson

Jämställdhetspolitik i förändring!

Under tisdagen (1/12) arrangerade Länsstyrelsen en konferens i Växjö, där fokus låg på jämställdhetspolitiken i forskning och i praktiken.

Jämställdhetspolitikens mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta mål är också något som ska genomsyra samtliga politikområden. Under konferensen presenterades de resultat som framkommit i de utredningar om jämställdhetspolitik som överlämnats till regeringen under årets gång. Utöver detta presenterade även forskare, verksamma på olika universitet runt om i Sverige, delar av den aktuella forskning som bedrivits och som fortfarande bedrivs på området.


Hela konferensen spelades in och kommer inom kort finnas tillgänglig på Länsstyrelsen Blekinges hemsidalänk till annan webbplats.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun