Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-12-02 av Magnus Lindstrand

KSAU: Organisation för Sverigeförhandlingen och anställning av arbetslösa ungdomar

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-12-02:

Organisation och projektmål för Sverigeförhandlingen

Regeringen har initierat att Sverige ska bygga höghastighetsjärnvägar från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö. Sverigeförhandlingen ska möjliggöra ett snabbt genomförande och ta fram principer för finansiering. Stora delar av Hässleholms kommuns arbete med Sverigeförhandlingen har hittills genomförts av kommunledningskontorets tillväxtavdelning. De resurser och kompetenser som krävs i det fortsatta arbetet med Sverigeförhandlingen förslås organiseras i ett förvaltningsövergripande projekt. Med hänsyn till projektets komplexitet föreslås också att en huvudprojektledare tillsätts.
Några av projektets målsättningar för åren 2016-2018 är att skapa förutsättningar för att Hässleholm ska bli ett fullvärdigt stationsalternativ längs den nya stambanan Malmö-Stockholm, att genomföra en fördelaktig förhandling och att projektarbetet ska ske i nära samarbete med Kristianstad, Skåne Nordost och Region Skåne.
KSAU föreslår att projektorganisation och målsättningar godkänns. Finansieringen hanteras inom befintlig budget. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Anställning av ungdomar med särskilt anställningsstöd

Arbetslösheten bland ungdomar dröjer sig fortfarande kvar i Hässleholms kommun. I maj 2015 var ca 800 ungdomar i åldern 16-24 år inskrivna på Arbetsförmedlingen, av dessa var 117 sökande öppet arbetslösa. Kommunens förvaltningar föreslås nu bereda plats för ungdomar med "särskilt anställningsstöd" från Arbetsförmedlingen. Anställningstiden med "särskilt anställningsstöd" är 12 månader med möjlighet till en förlängning i ytterligare högst 12 månader. Kommunen ska särskilt sträva efter att anställa ungdomar som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
KSAU föreslår att kommunen ska ha som mål att anställa 75 ungdomar med särskilt anställningsstöd. Även de kommunala bolagen rekommenderas att ta fram platser. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Värmeanläggning till Emmaljunga Byggnadsförening

KSAU beviljar bidrag till Emmaljunga Byggnadsförening för att installera bergvärme till en samlingslokal. Föreningen ska söka bidrag hos Boverket, och en förutsättning är då att kommunen på förhand beviljar 30 procent av den beräknade kostnaden. Totalkostnaden beräknas till 250 000 kr.

 

Anders Nählstedt fortsätter som ställföreträdande kommunchef

KSAU föreslår att säkerhetschef Anders Nählstedt fortsätter vara ställföreträdande kommunchef även under 2016. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.