Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-12-02 av Hanna Gardell

Klart med byggentreprenör till multihall i Tyringe

Till våren sätts spaden i marken för den multiarena som Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse och Hässleholms kommun bygger tillsammans i Tyringe. Kontrakt har nu skrivits med byggentreprenören Peab.

Multiarenan byggs i anslutning till Tyrs Hov. Den kommer att ha konstgräs för fotboll, löparbanor och utrustning för friidrott, men även kunna användas för andra sporter och arrangemang. Anläggningen ska stå klar den sista november 2016. Bygget har varit på gång sedan 2011 då en avsiktsförklaring gjordes mellan Hässleholms kommun och Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse.

 

Budgeten ligger på 37 miljoner kronor, varav Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse står för cirka 30 miljoner och kommunen för 7 miljoner. Efter färdigställandet kommer stiftelsen skänka sin andel i arenan till Hässleholms kommun för fortsatt drift.

 

- Det är alltid positivt när näringsliv eller byalag engagerar sig för att utveckla sin bygd, med idéer eller resurser, och i det här projektet har vi haft en mycket bra samverkan. Vi ser fram emot att multihallen ska bli en attraktiv mötesplats för alla åldrar, säger kommunalråd Lena Wallentheim (S).

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun