Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-12-01 av Hanna Gardell

Rödgröna minoriteten fortsätter att styra

Efter måndagens budgetfullmäktige i Hässleholms kommun meddelar nu Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att de kommer att fortsätta att leda kommunen i en rödgrön minoritet.

- Vi är fortfarande det största blocket, och tänker därför fortsätta att ta ansvaret. Så länge det inte presenteras något annat block som är större sitter vi kvar, säger Lena Wallentheim (S).

Kommunfullmäktige fattade på måndagen beslut om Strategisk plan med budget för 2016-2019. Kommunstyrelsens förslag till budget gick till största delen igenom. Alliansens förslag fick dock genomslag i ett antal nämnder, samtidigt som den rödgröna minoriteten valde att följa alliansens linje och stärka omsorgsnämndens och socialnämndens anslag.

- Vi är medvetna om att vi i vissa delar måste göra anpassningar, kompromissa och vara öppna för samarbetslösningar och inflytande från andra partier. Precis som skedde vid budgetfullmäktige igår. Så är det när man sitter i minoritetsstyre. Men vi har majoritet i nämnderna där de flesta besluten tas, och där vi har möjlighet att forma politiken, säger Lena Wallentheim (S).

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun