Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-11-26 av Ludvig Einarsson

Informationsseminarium 17 december om den Europeiska Asyl-, Migrations-, och Integrationsfonden

Under informationsseminariet kommer deltagarna delges information om det nya AMIF-programmet, vilka insatser som ryms inom det och hur man går tillväga för att ansöka om medfinansiering för ett projekt.

(c) Europaparlamentet

Precis som programnamnet indikerar, inriktar sig AMIF på att medfinansiera de projekt vars syfte faller inom ramarna för insatsområdena asyl, integration, laglig migration samt återvändande. Programmets första utlysningsomgång kommer öppna i januari 2016, då allt ifrån statliga myndigheter till frivilligorganisationer ges möjligheten att söka medfinansiering för sina projekt.  Under informationsseminariet kommer bland annat ämnen så som det migrationspolitiska läget, EU:s och Svergies målsättningar med AMIF diskuteras, samt vilka slags insatser som kan tänkas erhålla medfinansiering, diskuteras.


Datum och tid: 17 december, kl: 9.30-15.30

Plats: Arlanda, Skycity, RadissonBlu

Pris: konferensen är kostandsfri


För mer information om programmet och anmälan, klicka härlänk till annan webbplats.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun