Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-11-26 av Marie Alverslid

Hässleholms kommun välkomnar utredning hos Konkurrensverket

I dagarna har IT&Telekomföretagen anmält Hässleholms kommun till Konkurrensverket med anledning av att kommunen beslutat att inte ingå några nya markavtal med andra fiberaktörer. Kommunen välkomnar utredningen och hoppas att den ska ge oroliga kommuninvånare svar på vad som ska gälla i fiberfrågan.

Många kommuninvånare som tecknat avtal med andra fiberleverantörer är nu osäkra på hur de ska gå tillväga. Processen hos Konkurrensverket, som syftar till att bringa klarhet i detta, kan ta mycket lång tid, men kommunen avser arbeta vidare med fiberetableringen enligt plan under tiden.

 

Ett undantag finns dock i tidplanen gällande pilotområdet Röinge/Östervärn där vi kommer att senarelägga arbetet med fiberblåsning och anslutning in i hushållen till efter storhelgerna. Anledningen till det är främst att vi vill ge så många som möjligt chansen att göra en beställning vid första etableringstillfället och därmed undvika en efteranslutningsavgift. Målet är nu att alla inom pilotområdet som gör en beställning ska få sina anslutningar färdigställda under januari och februari.