Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-11-25 av Ludvig Einarsson

Svensk lagstiftning anpassas till EU:s miniminivå för asylrätten

I ljuset av de flyktingströmmar som det senaste året inneburit ett enorma påfrestningar på flyktingmottagandet hos Sveriges kommuner och myndigheter, meddelade regeringen under tisdagen att den svenska lagstifningen kring asyl kommer ändras och därmed närma sig EU:s miniminivå.

Lagändringen innebär i praktiken en snävare flyktingpoiltik, där endast de mest behövande kommer beviljas asyl i Sverige. I den nya asylregleringen återfinns bland annat tillfälliga uppehållstillstånd för alla som söker sig till Sverige, med undantag för de kvotflyktingar som pekats ut av FN som skyddsbehövande. Dessutom pekar den nya lagstiftningen på skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring, samt införandet av medicinsk ålderbestämning för att kunna avgöra om den asylsökande är myndig eller ej. Utöver detta kommer även gränskontrollerna utvidgas ytterligare för att gälla på alla former av transportmedel in till Sverige.


För att läsa mer om regerings migrationsbesked, klicka härlänk till annan webbplats.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun