Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-11-11 av Ludvig Einarsson

Webbsänd Infodag om Horisont 2020

Den 26 november kommer en heldag gällande Horisont 2020 arrangeras i Bryssel. Syftet med dagen, vilken även kommer att webbsändas, är att informera om EU:s forsknings- och innovationsprogram - Horisont 2020.

Horisont 2020 är det EU-program inom vilket den offentliga, privata och civila sektorn, samt forskningsinstitut, högskolor och universitet kan söka finansierande EU-medel för projekt där forskning och innovation sätts i första rummet. Infodagen riktar sig främst till de koordinatörer vars projekt kommit vidare i ansökningsprocessen, men är också öppen för andra intresserade. På dagordningen står bland annat förvaltning, juridiska aspekter och andra processer.


För att ta del av infodagens preliminära program, klicka härlänk till annan webbplats.

För information om websändning och anmälan, klicka härlänk till annan webbplats.


Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun