Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-11-09 av Ludvig Einarsson

Eventuell omdirigering av EU-fonder för att möta flyktingkrisen

I och med de eskalerande flyktingströmmarna, kommer det nu signaler från EU som indikerar att det vid framtida utlysningar kommer bli möjligt för kommuner och andra intressenter att söka EU-medel för projekt som syftar till bättre hantering av flyktingkrisen.

EU-kommissionären för regional policy, Corina Certu, gick för drygt 2 månader sedan ut med att de EU-medel som finns åsidosatta för projekt inom den Europeiska Socialfonden (ESF), samt inom den Europeiska Regionalfonden (ERUF), i framtiden också kan kommer att distribueras till projekt vars mål är att förbättra och effektivisera mottagandet av flyktingar. Exempel på projektidéer som går i linje med denna nya omdirigering är insatser som innefattar gränsöverskridande samarbetsprogram och regionala strategier.


För mer information, klicka härlänk till annan webbplats.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun