Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-11-04 av Magnus Lindstrand

Ny "Fixarhjälp" till alla som fyllt 75 år från 1 december

Från och med 1 december ska hässleholmare som fyllt 75 år kunna få fixarhjälp i hemmet. Många minns nog den tidigare Fixar-Miran, som kostnadsfritt hjälpte personer över 75 år med lättare sysslor.

Den nya "Fixarhjälpen" blir en liknande tjänst. Syftet är att förebygga fallskador och andra olyckor i hemmet.

Mer information

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun