Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-10-14 av Lina Holmberg

Hässleholms kommun höjer beredskapen för att hantera flyktingmottagandet

Den rådande flyktingsituationen kräver ökad samordning mellan verksamheterna i Hässleholms kommun. Därför tog kommunchef Bengt-Arne Persson igår beslutet att aktivera krisledningsstaben, som ett sätt att höja beredskapen.

Hässleholms kommun tar ett stort ansvar för att ta emot de flyktingar som nu anländer till Sverige och har också en ambition att erbjuda ett så bra mottagande som möjligt. Men den senaste tidens flyktingström gör att läget inom en del kommunala verksamheter är ansträngt. Det gäller framför allt socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Det finns också svårigheter att hitta lämpliga lokaler.


Mot bakgrund av detta tog kommunchef Bengt-Arne Persson igår, tisdag, beslut om att aktivera krisledningsstaben som ett sätt att höja beredskapen en nivå. Han kallade på tisdagseftermiddagen till ett möte med berörda tjänstemän.
- Syftet med att samla krisledningsstaben är att skapa en samlad lägesbild över vårt flyktingmottagande och att samordna extern och intern information. Vi har en situation där vi nu behöver kraftsamla för att kunna ta emot flyktingarna på bästa sätt, säger kommunchef Bengt-Arne Persson.


I detta läge fråntar krisledningsstaben inte den ordinarie organisationens ansvar och uppgifter. Det handlar istället om att stödja verksamheterna, kontinuerligt informera kommunstyrelsen och skapa en samlad lägesbild över kommunens resurser och problem.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun