Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-10-09 av Ludvig Einarsson

Praktikmöjlighet

EU-kontor Skåne Nordost och Europa Direkt erbjuder varje termin praktik till en student på eftergymnasial utbildning med inriktning mot EU.

Praktiken är på heltid och delas mellan de båda kontoren. Som praktikant får du delta i det dagliga arbetet och bland annat:

  • delta i projektrådgivning
  • delta i pågående projekt
  • omvärldsbevakning
  • hjälpa till att arrangera föreläsningar
  • hjälpa till att bedriva ett akivt arbete mot allmänheten för att väcka EU-intresse och uppmuntra till debatt om EU-frågor
  • eventuellt ta ansvar för mindre projekt
  • ta fram nyhetsbrev
  • uppdatera hemsida, facebook och twitter


Det är även möjligt att praktikanten har en uppgift med sig från sin utbildning, exempelvis ett uppsatsarbete. Den som ska praktisera hos oss bör självklart vara intresserad av EU/internationella frågor men bör även vara social, ta egna initiativ och klara av att arbeta självständigt.

Hur du ansöker

Vi ser helst att praktikperioden är på en termin. Ansökan till praktik på vårterminen har i regel deadline i mitten av november. Ansökan till praktik på höstterminen har i regel deadline i mitten av april. Skriv till europadirekt@hassleholm.se

När ansökningstiden har gått ut kallar vi 3-5 personer på intervju. Besked ges till samtliga som har sökt när vi är klara med ansökningsprocessen.

 

Ansökan för praktik vårterminen 2016 har deadline 22 oktober.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun