Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-10-08 av Marie Alverslid

Kristianstad och Hässleholm - Skånes nya tillväxtmotor

Med fokus på stadsutveckling och ett närmande de båda städerna emellan, ska Hässleholm och Kristianstad fortsätta växa till gagn för hela Skåne. Måndagen den 12 oktober bjuder kommunerna tillsammans med Region Skåne och Trafikverket in till en heldagskonferens för att presentera detta arbete närmare.

Under dagen får vi veta mer om kommunernas gemensamma arbete och lyssna på intressanta föredragningar och panelsamtal kring tillväxt, infrastruktur, innovation och attraktivitet.

 

Välkomna till Kristianstad och Hässleholm
Pierre Månsson (FP), kommunstyrelsens förste vice ordförande Kristianstads kommun och Mats Sturesson (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande Hässleholms kommun

 

Om tillväxtmotorn Kristianstad och Hässleholm
Mikael Kipowski, tillväxtchef Hässleholms kommun och Åsa Simonsson, planeringschef Kristianstads kommun

Betydelsen av samarbete för tillväxt
Stefan Larsson, regionchef Tillväxtverket

Om Sverigeförhandlingen
Richard Heingard, utvecklingsstrateg infrastruktur, Hässleholms kommun

Panelsamtal - fysisk planering och infrastrukur
Stefan Larsson, regionchef Tillväxtverket, Richard Heingard, utvecklingsstrateg infrastruktur, Hässleholms kommun och Stina Trimark, PEAB


Proaktiva innovationsmiljöer som verktyg för regional utveckling? Trender, erfarenheter och reflektioner
Magnus Lundin, VD Swedish Incubators & Science Parks (SIPS)

Panelsamtal - innovation och utveckling
Magnus Lundin, VD SIPS, Charlotte Lorentz Hjort, VD Krinova Incubator & Science Park


Attraktiva städer, var vill vi egentligen bo, och hur påverkar det tillväxten?
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi Jönköpings universitet

Panelsamtal - attraktiva städer
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad och Susanne Ingo, senior strateg Trafikverket

Panelsamtal - varför är tillväxtmotorn Kristianstad/Hässleholm bra för oss?
Anna Schreil, produktionsdirektör The Absolut Company, Patrik Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge, Marika Bjerstedt Hansen (S), kommunstyrelsens ordförande i Osby och Pontus Lindberg (M), Region Skåne

Räkna med oss - tillväxtmotorn Kristianstad och Hässleholm
Christel Jönsson, kommundirektör Kristianstads kommun, Bengt-Arne Persson, kommunchef Hässleholms kommun samt Malin Wildt Persson, utvecklingsledare Skåne Nordost

Summering och avslutning
Trine Grönlund, moderator, Pierre Månsson (FP), kommunstyrelsens förste vice ordförande Kristianstads kommun och Mats Sturesson (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande Hässleholms kommun

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun