Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-10-15 av Ludvig Einarsson

Inbjudan till temadag om EU:s Interreg-program

Interreg är samlingsnamnet på EU:s program för gränsöverskridande samarbetsprojekt. För att visa på finanseringsmöjligheter och inspirera fler aktörer till att aktivera sig arrangerar Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost en temadag om Interreg.

Till vår temadag har vi bjudit in representanter från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak som möjliggör samarbetsprojekt mellan Sverige, Danmark och Norge samt representanter från Interreg South Baltic som möjliggör samarbetsprojekt i södra Östersjöområdet (dvs. Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen).

 

Prioriterade insatsområden i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är:

- Innovation

- Grön ekonomi

- Transport

- Sysselsättning

 

Prioriterade insatsområden i Interreg South Baltic är:

- Öka SMEs konkurrenskraft

- Ökad internationalisering

- Ökad tillväxt och innovation

- Uthållig miljö-/resursanvändning

- Utveckla natur- och kulturmiljöer

- Främja grön teknik, vatten-, energi- och miljöinsatser

- Främja hållbara transportlösningar

- Främja yrkes- och arbetsmobilitet

- Öka lokal nivås internationella kompetens

Anmäl dig senast den 16 november till europadirekt@hassleholm.se

 

Plats: Sal 91, Norra Station i Hässleholm

Tid/datum: 13.00-16.00 den 19 november

 

Ett detaljerat program publiceras längre fram.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun