Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-09-28 av Ann Andersson

Nu gräver vi i Röinge!

Arbetet ute i Röinge pågår nu för fullt och under veckan kommer de första planeringsmötena att bokas upp av Telarco, vår entreprenör i området.

Mötena är något försenade på grund av en administrativ fråga som kom upp och som behövde utredas mer, dock har arbetet ute på gatan inte stoppats upp utan vi följer plan.


Vi kommer längre fram i oktober att ha ett nytt informationsmöte ute i Röinge. Håll koll här på nyhetssidan och på vår fibersida på Facebook för exakt datum och plats.


Det har kommit en del frågor om varför man som fastighetsägare ansvarar för att utsättning av befintliga kablar på den egna tomten sker. Det är den enskilde fastighetsägaren som ska ha koll på detta. Det är olika ledningsägare av olika kablar och kommunen har inget översiktsregister på detta. Till exempel är det Skanova (Telia) som äger telekabeln, Eon äger elkablen osv. Vid eventuella problem med att få fram rätt uppgifter kan detta diskuteras vid planeringsmötet med Telarco.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun