Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-09-02 av Magnus Lindstrand

Supportkontor för små och medelstora företag

VINNOVA har tillsammans med Tillväxtverket startat ett supportkontor för kostnadsfri rådgivning för små och medelstora företag som vill ha hjälp med att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

RISE

Tidigare har VINNOVA och Tillväxtverket separat finansierat olika supportkontor, men nu samlas istället allt den kompetens som finns i Sverige till ett kontor för att underlätta för de små och medelstora företagen att få kvalitativ kostnadsfri hjälp. Det nya nationella supportkontoret koordineras av RISE Research Institutes of Sweden.


Syftet med satsningen är att öka svensk medverkan från små och medelstora företag Horisont 2020. Supportkontoret kan bland annat hjälpa dig med att identifiera möjliga EU-program för ditt företags behov, formulering av ett projekt, råd kring hur man skriver en ansökan samt genomläsning av ansökningar.


Mer information om supportkontoretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun