Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2015-09-02 av Magnus Lindstrand

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020

I dagarna har programguiden om EU:s fonder och program äntligen färdigställts. Broschyren guidar dig igenom de 23 vanligaste och största programmen som är intressanta ur ett lokalt eller regionalt skånskt perspektiv.

Ur EU:s program och fonder kan olika aktörer söka stöd till projekt som utvecklar den egna verksamheten samt det lokala och regionala samhället. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till att uppfylla EU:s mål och politik samt stärka det europeiska samarbetet.


EU:s stöd är utformat på olika sätt beroende på syfte och mål, exempelvis kan stödet vara riktat mot en viss målgrupp, ett avgränsat geografiskt område eller en specifik sektor. Syftet med denna programguide är att visa på vilka möjligheter det finns i EU:s program och fonder för dig som är intresserad av att bedriva EU-projekt.


Läs programguiden härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster