Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-09-02 av Magnus Lindstrand

Projektledarutbildning

EU-kontor Skåne Nordost anordnar, i samarbete med Tranquist Utvärdering, en projektledarutbildning för personer som arbetar med EU-projekt.

Projektledarutbildningen har inriktningen att leda och skapa förändring i en EU-finansierad projektmiljö. Utbildningen riktar sig främst till personer som arbetar med, eller har ett intresse av att i framtiden, arbeta som projektledare i offentlig verksamhet. Utbildningen fokuserar främst på EU-finansierad projektverksamhet, men kan även tillämpas på annan projektverksamhet i offentlig sektor.


Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om projektledning i EU-finansierad projektmiljö. Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha fått konkreta verktyg för att kunna driva och leda varaktiga projekt i offentlig förvaltning. Utbildningen genomförs som två heldagar, 21 oktober och 4 november.


För frågor eller anmälan, kontakta Torbjörn Lind,

torbjorn.lind@skanenordost.se

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun