Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-08-25 av Malin Torlöf

Hjortarna på Finjasjö park (garnisonsområdet)

Kommunstyrelsen tog 2014-10-22 beslut om avveckling av hjorthägnet utgörande hela garnisonsområdet.

I juni i år kom också jordbruksverkets beslut om att hjorthägnet i området måste avvecklas genom utslaktning av hjortarna. Hjorthägnet är inte friförklarat från bovin tuberkulos. Kommunens försök att få tillstånd att flytta hjortarna till ett privat hägn gick inte att genomföra på grund av smittorisken.


Senast 2017-09-01 ska hjortarna vara borta. Enligt reglementet ska också stängsel som hindrar allmänhetens rörlighet i området tas bort senast 6 månader efter att hägnet är helt tomt.


Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun