Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-06-10 av Marie Alverslid

Citylyftet - nu utvecklar vi centrum!

Tillsammans med ett antal privata centrumfastighetsägare samt Hesslecity genomför Hässleholms kommun ett projekt för att utveckla Hässleholms centrum.

På initiativ från Fastighetsägarna syd, ett antal privata fastighetsägare och Hässleholms kommun genomförs projektet Citylyftet. Målet är att kartlägga centrums utvecklingsbehov avseende fastigheter, butiker och andra verksamheter inför en ombyggnation som startar under 2016. Den första etappen omfattar del av Första avenyn och Järnvägsgatan.

Fastighetsägarna syds årliga rapport ”Cityklimatet” visar tydligt på att det krävs medvetna satsningar för att öka attraktiviteten och få fler människor att vistas och umgås i centrum. Mycket görs redan, men för att få ökad effekt och genomslag behövs en fokuserad kraftsamling.

Projektet är ett samarbete med företaget Reteam, som genomfört lyckade liknande projekt i bland annat Växjö och Helsingborg. Utgångspunkten är att regelbunden förändring av den yttre miljön är en förutsättning för att öka attraktionskraften i centrum, men lika viktigt är det att butiker, restauranger och andra verksamheter utvecklar sin attraktionskraft.


Utöver själva kartläggningen genomförs ett antal samverkande träffar för centrums butiker, restauranger, övriga verksamheter och fastighetsägare.

Projektet finansieras gemensamt av Hässleholms kommun och ett antal privata fastighetsägare samt Hesslecity. Start sker till hösten och kartläggningen beräknas pågå under ett halvår, därefter fortsätter utvecklingsarbetet under 2016 hos centrums verksamheter och fastighetsägare. Projektet genomförs på bred front bland centrums aktörer. Ledordet är tillsammans. Alla fastighetsägare, butiker och andra verksamheter bjuds in att medverka i projektet.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube