Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2015-05-28 av Marie Alverslid

Delta i debatten under Europaforum Hässleholm!

Den 17-27 augusti står Hässleholm åter i centrum för den europeiska debatten. Då samlas politiker, sakkunniga, opinionsbildare och allmänhet vid Europaforum Hässleholm – Sveriges ledande mötesplats för aktuella Europafrågor.

Det har varit ett dramatiskt år för EU. Konflikten mellan Ukraina och Ryssland, valet i Storbritannien samt flyktingsituationen på Medelhavet har visat på såväl styrkor som svagheter i det europeiska samverkansprojektet. Dessutom pågår en ständig debatt kring medborgarinflytande och demokrati i takt med att beslut på EU-nivå alltmer påverkar vår vardag på hemmaplan. Dessa är några av de teman som tas upp under årets upplaga av Europaforum Hässleholm. Bland de medverkande finns Kjell Albin Abrahamson, utrikeskorrespondent och Polen-kännare; Katarina Areskoug, chef för EU-kommissionens representation i Sverige; Birgitta Ohlsson (FP), f.d. EU-minister samt Pierre Schellekens, EU-kommissionen (kabinett Cañete).

- Europaforum Hässleholm är en unik chans för allmänhet och beslutsfattare att mötas kring olika frågor. Vi tar upp ämnen som berör och engagerar den enskilde medborgaren och vi ser fram emot spännande diskussioner i sommar, konstaterar Lorenz Pucher, ansvarig för Europaforum Hässleholm.


Kulturprogrammet bjuder i år, förutom den årliga filmfestivalen, på utställningar och konserter. Förra årets uppskattade inslag, att delar av programmet förläggs till en av tätorterna, upprepas också. Denna gång blir det Hantverksgården i Hästveda som står värd söndagen den 23 augusti.

Programmet släpps i sin helhet den 1 juni och då öppnar även anmälan.


Några punkter ur programmet:

Är vi rädda för att prata om EU?
Trots att gemensamma beslut i EU påverkar vår vardag i allt högre grad, handlar det offentliga samtalet allt mindre om EU. Vad beror detta på, och vad får det för konsekvenser?

Vart är Storbritannien på väg?
Det brittiska valet är avgjort och frågan är inte längre om utan när Storbritannien kommer att folkomrösta om landets EU-medlemskap. Hur kommer Storbritanniens EU-arbete att utvecklas och hur påverkar detta Sverige och övriga EU?

EU och konflikten i Ukraina - hur hanterar EU säkerhetsfrågor i våra grannländer?
Ett seminarium organiserat i samarbete med SIPRI. Konflikten i Ukraina har satt EU:s säkerhetspolitik i fokus. Ryssland framstår åter som ett reellt hot mot många stater runt Östersjön. Hur hanterar vi säkerhetsfrågor i våra grannländer och vilken är EU:s roll?

Lördagsdebatt – Ungdomar i debatt med Europaparlamentariker
Under vårterminen har studenter på Internationella programmet på Hässleholms Tekniska Skola skrivit en debattartikel om en EU-relaterad sakfråga. Här får eleverna debattera denna fråga direkt med Europaparlamentariker.

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube