Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Nyheter: Trafik och infrastruktur

  • Trivs du i din kommun?

    Din åsikt är viktig i vårt arbete med att utveckla servicen till dig som bor i Hässleholms kommun. Därför är det nu dags för Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, där 1 200 kommuninvå... Läs mer »

    Publicerat den:


  • Fler skyfall i framtiden ställer högre krav på fastighetsägare

    Enligt SMHI kan antalet skyfall öka framöver, dessutom med ökade nederbördsmängder. Detta ställer högre krav på dig som fastighetsägare att skydda din fastighet, det du äger och inte minst dig själv v... Läs mer »

    Publicerat den:Sidan uppdaterades