Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Nyheter: Omsorg och hjälp

  • Digital kurs för anhöriga

    Stöttar eller vårdar du någon i din närhet som är drabbad av fysisk eller psykisk ohälsa, har en funktionsnedsättning, eller kanske en missbruks-problematik? Då kan du behöva rå om dig själv lite extr... Läs mer »

    Publicerat den:


  • Informationskvällar om stöd till anhöriga

    Under hösten 2022 anordnar Hässleholms kommun i samarbete med Riksförbundet HjärtLungs lokalavdelning i Hässleholm informationskvällar. De kommer att handla om hur du som är anhörig kan få stöd och hj... Läs mer »

    Publicerat den:Sidan uppdaterades