Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Nyheter: Europa direkt

 • Roaming-avgifter ett viktigt steg för EU-medborgaren

  EU fattade under årets gång en rad beslut inom diverse politikområden. Ett av besluten som vi på Europa Direkt hyllade högt var just slopandet av roaming-avgifter inom EU. Beslutet gav en direkt posit... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-29
 • Prioriteringarna för EU-budgeten 2018 handlar om säkerhet, migration samt innovation och tillväxt

  Budgeten för EU 2018 antogs i november i år och fokus kommer fortsatt ligga på säkerhet och migration men också sysselsättning, innovation och tillväxt vilket ligger i enlighet med Jean-Claude Juncker... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-28
 • AVS-länderna och EU-parlamentariker i nytt möte

  Under EU-mötet med AVS-länderna var klimatförändringar, ekonomi och säkerhet prioriterade frågor på agendan. Dessa frågor diskuterades även när Europaparlamentets ledamöter mötte sina motsvarigheter f... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-28
 • Sista julen med "Geo-blocking" säger EU

  Inför julhandeln är det många som använder nätet för att beställa varor. Enligt EU-kommissionen så hindras många konsumenter att handla över landsgränserna inom EU vilket till nästa jul ska ändras. Ge... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-27
 • EU-projektet SBPIN tillbaka till danska Køge i januari 2018

  Den 29-31 januari 2018 är det dags för SBPINs (South Baltic Public Innovators Network) andra workshop i Køge i Danmark och diskussionerna fortsätter kring teman som samtliga partner finner angelägna o... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-19
 • PESCO – komplement eller konkurrens för NATO?

  Diskussioner om ett ökat försvarssamarbete inom EU har varit en fråga i flera decennier och i Lissabonfördraget kom för första gången tydliga indikationer på att ett Europeiskt försvar kan komma att i... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-19
 • Europa Direkt Hässleholms verksamhet fortsätter under 2018-2020

  I fredags förra veckan fick Europa Direkt Hässleholm ett positivt besked från EU-kommissionen - verksamheten fortsätter under 2018-2020. Detta innebär att kontoret kommer fortsätta att finnas till han... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-18
 • EU måste bli bättre på att bekämpa sexuella övergrepp och utnyttjande av barn

  Parlamentet godkände förra veckan en resolution som utvärderar genomförandet av EU:s direktiv från 2011 om bekämpning av sexuella övergrepp på barn. Svenska moderaten Anna Maria Corazza Bildt hade ska... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-18
 • Större risk att kvinnor dör i naturkatastrofer jämfört med män

  Enligt Linnéa Engström, föredragande för det nya betänkandet som lyfter fram kopplingen mellan genus och klimathot, är kvinnor mer utsatta än män när det gäller naturkatastrofer. Skillnaderna mellan h... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-18
 • Bättre regelverk väntar jordbrukaren

  Den nya reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken kommer innebära ett ökat förhandlingsläge gentemot handeln samt minskade risker för jordbrukare. Den nya reformen ska underlätta regelverket för j... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-13
 • Skatteflykt förblir ett stort problem för EU

  Efter flera utredningar är det tydligt att skatteflykt är en väl etablerad verksamhet. Trots flera undersökningar och försök att stoppa skatteflykten så fortsätter problemet att prägla EU. Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-13
 • EU siktar på att mobilisera 500 miljarder euro för investeringar

  Parlamentet röstade under gårdagen ’Ja’ till en förlängd mandatperiod för EFSI (Europeiska fonden för strategiska investeringar). Målsättningen är att mobilisera 500 miljarder euro för investeringar i... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-13
 • Ett permanent & strukturerat försvarssamarbete för EU

  Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har möjligheterna för ett ökat samarbete inom framförallt försvarsfrågor ökat. I fördraget framgår det att medlemsländerna kan gå samman för att skapa ett perman... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-13
 • Toppmöte 14-15 December – Brexit

  Snart nalkas det återigen toppmöte. Den 14-15 december träffas EU:s stats- och regeringschefer för att diskutera EU:s framtida vägval. En av de viktigaste punkterna som med största sannolikhet kommer ... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-13
 • Reformen av CAP inte tillräcklig

  Trots att EU-kommissionen nyligen lanserade ett antal nya reformer för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) är inte alla nöjda. Det menar den polske ordföranden för jordbruksutskottet Czesław Adam S... Läs mer »

  Publicerat den:

  2017-12-05


Sidan uppdaterades 2015-12-04 av Magnus Lindstrand

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun