Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Nyheter: Bygga, bo och miljö

 • Lämna dina synpunkter på kommunens förslag till Kulturmiljöplan

  Ett förslag till Kulturmiljöplan för Hässleholms stad är ute på remiss fram till och med den 21 februari. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Bluff om att spola fastighetsägares avlopp

  Kontaktcenter och Hässleholms Vatten har fått information om att ett VVS-företag erbjuder avloppsspolning och hänvisar till samarbete med Hässleholms kommun. Det finns inget sådant samarbete och Hässl... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Fortsatt arbete för en ny översiktsplan

  Under höstens samråd kom det in många yttranden på förslaget till kommunens nya översiktsplan. Just nu pågår arbetet med att sammanställa alla inkomna synpunkter och besvara dem i en samrådsredogörels... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Trafikverket presenterar möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm-Lund

  Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan Hässleholm och Lund. Nu har arbetet nått punkten då det finns förslag på... Läs mer »

  Publicerat den:Sidan uppdaterades