Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


Publicerad

Ett steg närmare utbyggnad
i Västra centrum

Byggnadsnämnden godkände i tisdags ett program som visar hur Västra centrum, området väster om Hässleholm central, skulle kunna utvecklas med en stor park och bostäder. – Vi föreslår att utbyggnaden av en ny park prioriteras. Parken blir startskottet för utbyggnaden av bostäderna som ska ligga i anslutning till den, säger Joakim Axelsson, planarkitekt på Hässleholm kommun.

När Hässleholms befolkning växer ökar efterfrågan på ett större och bättre utbud av service, handel, torg och mötesplatser.


Stadsbyggnadskontoret har i det nu godkända planprogrammet ringat in området Västra centrum i Hässleholm, med stadsdelarna Bokeberg, Norden och delar av T4 och Fredentorp, som ett område som skulle kunna utvecklas mycket. Särskilt stadsdelen Norden.


– Närheten till Hässleholm C gör boende inom Västra centrum attraktivt för att enkelt kunna resa kollektivt. Västra centrum kan också bli en spännande mötesplats på lokal, regional, nationell och kanske internationell nivå när Hässleholm får en höghastighetsstation, säger Joakim Axelsson, planarkitekt på Hässleholms kommun.


En ny park

Stadsbyggnadskontoret föreslår i planprogrammet om Västra centrum Pdf, 25 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 25 MB) att en ny park ska anläggas centralt i området Norden. Parken är tänkt att bli tre hektar stor, det vill säga en yta motsvarande 150 x 200 meter.


Djupadalsparken på östra sidan av centrum är runt fem hektar stor, som jämförelse. Men det finns i dagsläget inget beslut kring hur parken ska utformas.


Nästa steg är detaljplaner

För att planerna för Västra centrum ska komma närmare ett förverkligande måste stadsbyggnadskontoret först få i uppdrag från byggnadsnämnden att ta fram detaljplaner för park och bostäder.


– För stadens utveckling är det helt nödvändigt att skapa nya spännande och attraktiva miljöer. Jag tror att det blir spännande för hässleholmarna att på nära håll kunna följa framväxten av en ny stadsdel i Norden och känna stolthet över att Hässleholm kan skapa nya spännande livsmiljöer, säger Joakim Axelsson.


Programmet för Västra centrum, som byggnadsnämnden nu godkänt, utvecklar och preciserar den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för området. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. FÖP:en antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. 

Stadesdelsområde Västra centrum Hässleholm