Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Alla nyheter

 • Yttrande till Trafikverket: Följ den befintliga stambanan genom Hässleholms kommun

  Det tredje samrådet om nya stambanor Hässleholm – Lund är nyligen avslutat, och nu är Hässleholms kommuns yttrande till Trafikverket klart. Kommunen kräver att man utreder sträckningar för en ny järnv... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Tillsyn av hästgårdar
  för en bättre vattenmiljö

  Miljöavdelningen startar under våren ett tillsynsprojekt av hästgårdar. Syftet är ökad kunskap och att förhindra att näring från hästgödsel läcker ut i våra hav och sjöar. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Digitalt öppet hus 14 april på Hässleholms gymnasieskolor

  Det är sista chansen att göra ett digitalt besök på våra gymnasieskolor. Du får möjlighet att ta reda på mer om de program du är intresserad av och självklart ska du få svar på de frågor du har. Vi vi... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Coronaanpassade påsklovsaktiviteter

  Nästa vecka är det dags för påsklov! Ett flertal coronaanpassade aktiviteter för barn och unga anordnas av våra kultur- och fritidsverksamheter i kommunen. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Aktuell lägesbild vecka 13

  Våra verksamheter är påverkade av coronaviruset på olika sätt. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Fel i en av våra e-tjänster

  Under dagen har vi haft problem med en av våra e-tjänster. Problemet är nu löst och du ska kunna säga upp plats, lämna eller ändra inkomst eller att lämna eller ända schema i förskolan. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Nya och förändrade åtgärder utifrån coronapandemin

  Påsken närmar sig och tillvaron ljusnar i bokstavlig bemärkelse! Det följs av beslut om att vi ”öppnar upp” mer i våra verksamheter efter påskhelgerna. Rolf Bengtsson, förvaltningschef sammanfattar lä... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Earth Hour - släck för vår enda planet!

  På lördag är det dags för världens största miljömanifestation. Earth Hour är en symbolisk handling för klimatet, där vi tillsammans släcker ned en timme mellan 20.30-21.30. I vår kommun släcker Hässle... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Biltvätt på gatan förstör vår miljö

  När du tvättar din bil löser bilschampot upp olja, tungmetaller, rostskyddsmedel, asfaltrester och andra föroreningar på bilen. Föroreningarna rinner iväg med tvättvattnet tillsammans med tvättkemikal... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Två nya förskolor står klara 2022

  Två nybyggda förskolor ska stå klara för inflyttning 2022. Den ena vid Grönängsskolan och den andra på T4-området i Hässleholm. Båda förskolorna kommer att ha 6 avdelningar var. I samband med att de n... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Lämna dina synpunkter på kommunens förslag till Trafikplan för Hässleholms stad

  Ett nytt förslag till Trafikplan för Hässleholms stad är ute på remiss fram till och med den 17 maj. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Förslag om detaljplan för reningsverket återremitteras

  Förslag till detaljplan för Hässleholm 89:15 med flera (Reningsverket) återremitteras till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Aktuell lägesbild vecka 12

  Våra verksamheter är påverkade av coronaviruset på olika sätt. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Ansökan om tillfälligt corona-bidrag för föreningar

  Kommunstyrelsen har, mot bakgrund av de utmaningar och hinder som föreningslivet i Hässleholms kommun mött under covid-19-pandemin, beslutat att reservera 750 000 kr för ett tillfälligt föreningsstöd ... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Dansutmaningen har nått även oss

  Hässleholms kommun är vårt hem. Här lever vi, arbetar och umgås. Precis som alla andra så kämpar vi med att hålla i, hålla ut och hålla ihop trots avstånd. Dansen blev ett verktyg för att lyckas med d... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Praktik på Europa Direkt och EU-kontor Skåne Nordost

  Är du student, intresserad av EU-frågor och söker en spännande praktikplats? Då kanske en praktik hos oss på Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost kan vara något för dig? Skicka en ansö... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Skynda att boka sommarens borgerliga vigsel!

  Ni som vill gifta er borgerligt i sommar, måste boka bröllopet senast 31 maj. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad - förslag om medfinansiering

  Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-03-17: Läs mer »

  Publicerat den:


 • Ny e-tjänst Orosanmälan för barn och vuxna

  Socialförvaltningen har publicerat en ny e-tjänst där man kan lämna in en orosanmälan för barn och vuxna digitalt. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Beslut om fortsatt fjärr- eller distansundervisning på högstadiet

  I dag har barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutat att förlänga fjärr- och distansundervisningen i årskurs 7 och 8 till den 1 april. Elever i årkurs 9 får närundervisning från och med veck... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Ett år i pandemins spår

  Idag har Hässleholms kommun varit i stabsläge i ett helt år. Kommundirektör Bengt-Arne Persson och stabschef Calle Alm summerar ett år av intensitet, engagemang, ovisshet och omtanke. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Aktuell lägesbild vecka 10

  Våra verksamheter är påverkade av coronaviruset på olika sätt. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Åtta av tio får hjälp till jobb eller studier

  Trots ett utmanande år då Covid-19 slog till med stor kraft, lyckades Arbetsmarknadsenheten hjälpa åtta av tio deltagare vidare till arbete eller studier efter avslutade insatser. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Så kan din förening tjäna pengar och samtidigt göra en god insats!

  Vill din förening göra en stor insats för ungdomarna och samhället – anmäl er som nattvandrare! I ett unikt projekt ger Brottsförebyggande rådet föreningar i kommunen möjligheten att tjäna extra penga... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Två nya Erasmus-ackrediteringar beviljade

  Under februari beviljades inte bara en utan två Erasmus-ackrediteringar i nordöstra Skåne. Ekbackeskolan i Osby och EU-kontor Skåne Nordost kommer att öka de internationella möjligheterna för elever o... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Justeringar av lederna på Hovdala

  Under mars månad görs förändringar längs några av vandringslederna och slingorna på Hovdala Vandringscentrum. Besökare ombeds vara extra uppmärksamma under denna tid för att hitta rätt i naturen. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Aktuell lägesbild vecka 9

  Våra verksamheter är påverkade av coronaviruset på olika sätt. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Beställ ritningar via kommunens nya e-tjänst

  Nu kan du enkelt beställa ritningar via kommunens nya e-tjänst!
  Du hittar ”Ritningsbeställning” under E-tjänster, kategori Bygga, bo och miljö.
  Läs mer »

  Publicerat den:


Sidan uppdaterades