Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Alla nyheter

 • Bluff om att spola fastighetsägares avlopp

  Kontaktcenter och Hässleholms Vatten har fått information om att ett VVS-företag erbjuder avloppsspolning och hänvisar till samarbete med Hässleholms kommun. Det finns inget sådant samarbete och Hässl... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Fortsatt arbete för en ny översiktsplan

  Under höstens samråd kom det in många yttranden på förslaget till kommunens nya översiktsplan. Just nu pågår arbetet med att sammanställa alla inkomna synpunkter och besvara dem i en samrådsredogörels... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Aktuell lägesbild vecka 3

  Våra verksamheter är fortsatt påverkade av coronaviruset. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Strategier för kulturmiljö och naturvård på gång

  Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-01-20: Läs mer »

  Publicerat den:


 • Trafikverket presenterar möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm-Lund

  Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan Hässleholm och Lund. Nu har arbetet nått punkten då det finns förslag på... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Nu installeras besöksräknare i
  Hässleholms centrum

  För att få statistisk på hur många som besöker Hässleholms centrum kommer vi nu att installera besöksräknare. De sätts upp i centrum samt vid entréerna på centralstationen i slutet av januari. Genom a... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Störningar i skolbusstrafiken

  Den stora mängden snö som kom under gårdagen skapar oreda i skolbusstrafiken. Alla bussar ser ut att komma fram men räkna med en del förseningar. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Aktuell lägesbild vecka 2

  Våra verksamheter är fortsatt påverkade av coronaviruset. Framöver kommer en sammanfattad aktuell lägesbild presenteras varje vecka på hassleholm.se. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Elever med långt till skolan kan hämta frysta matlådor

  Barn- och utbildningsförvaltningen har nu beslutat att erbjuda frysta matlådor till de elever som har svårt att ta sig till skolan och hämta matlåda mitt på dagen. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Nu går räddningstjänsten i Osby och Hässleholm samman

  Osby och Hässleholms kommuner har nyligen ingått ett nytt avtal om ännu närmare räddningssamverkan. Det innebär bland annat att räddningstjänsterna får en gemensam ledning och myndighetsutövning. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Hässleholms högstadieskolor övergår till distans- och fjärrundervisning

  Från och med tisdag den 12 januari går Hässleholms kommuns högstadieskolor över till fjärr- och distansundervisning. Det beslutade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott idag den 8 januari efter ... Läs mer »

  Publicerat den:


Sidan uppdaterades