Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Alla nyheter

 • Markan öppnar igen – i temporär form

  Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att genomföra åtgärder på Markan i syfte att kunna fortsätta driva verksamheten i fastigheten temporärt, fram tills att beslut om permanent verksamhet är taget ... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Ändrat bidragssystem för
  kultur- & fritidsföreningar

  Den 17 december 2020 fastställde kultur- och fritidsnämnden nya regler och riktlinjer gällande föreningsbidrag. Förändringarna innebär bland annat att vissa föreningskategorier inte längre kan erhålla... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Europa Direkts nya praktikant Matilda Nilsson Åkö

  I måndags hälsade vi på Europa Direkt Hässleholm vår nya praktikant välkommen! Matilda ska vara med oss under hela vårterminen, och vi har ställt några frågor för att lära känna henne bättre. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Påverka EU i Skåne

  Europa står inför stora utmaningar med klimatförändringar, hot mot demokratin och coronapandemins konsekvenser. Hur kan du påverka EU:s politik och engagera andra i dina hjärtefrågor? Välkommen att de... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Aktuell lägesbild vecka 4

  Våra verksamheter är fortsatt påverkade av coronaviruset. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Hämta matlåda, färsk eller frysta

  Information om hur du bokar matlåda när du har fjärr- eller distansundervisning. Beställ färsk och hämta på skolan närmst dig varje dag eller fryst som du hämtar på HTS, Hässleholms tekniska skola en ... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Ny räddningschef i Hässleholm och Osby

  Johan Wendt blir ny räddningschef för kommunerna Hässleholm och Osby från och med den 1 maj. Fram till att Johan Wendt tillträder är Leif Staffansson tillförordnad räddningschef. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Följ kommunfullmäktige live

  För dig som vill följa kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari, klockan 18, kan du göra det live via webben. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Bakom kulisserna på biblioteket

  Bibliotekens lokaler är fortsatt stängda för allmänheten tills vidare, men bakom kulisserna är verksamheten i full gång. Telefonerna går varma och febril aktivitet pågår för att få fram reserverad med... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Lämna dina synpunkter på kommunens förslag till Kulturmiljöplan

  Ett förslag till Kulturmiljöplan för Hässleholms stad är ute på remiss fram till och med den 21 februari. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Lättade restriktioner för barn och ungas fritid

  Regeringen har idag meddelat att offentliga aktörer bör återuppta idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare, såväl inomhus som utomhus. Därför öppnar kommunen upp bokni... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Delvis distans- eller fjärrundervisning från nästa vecka

  Smittspridningen i Skåne ser ut att ha minskat något och smittskyddsläkaren i Skåne rekommenderar kommunerna att successivt återgå till undervisning i skolans lokaler för högstadieelever. Det betyder ... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Bluff om att spola fastighetsägares avlopp

  Kontaktcenter och Hässleholms Vatten har fått information om att ett VVS-företag erbjuder avloppsspolning och hänvisar till samarbete med Hässleholms kommun. Det finns inget sådant samarbete och Hässl... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Fortsatt arbete för en ny översiktsplan

  Under höstens samråd kom det in många yttranden på förslaget till kommunens nya översiktsplan. Just nu pågår arbetet med att sammanställa alla inkomna synpunkter och besvara dem i en samrådsredogörels... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Aktuell lägesbild vecka 3

  Våra verksamheter är fortsatt påverkade av coronaviruset. Här kommer en sammanfattad bild av läget i Hässleholms kommun. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Strategier för kulturmiljö och naturvård på gång

  Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-01-20: Läs mer »

  Publicerat den:


 • Trafikverket presenterar möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm-Lund

  Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan Hässleholm och Lund. Nu har arbetet nått punkten då det finns förslag på... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Nu installeras besöksräknare i
  Hässleholms centrum

  För att få statistisk på hur många som besöker Hässleholms centrum kommer vi nu att installera besöksräknare. De sätts upp i centrum samt vid entréerna på centralstationen i slutet av januari. Genom a... Läs mer »

  Publicerat den:


 • Störningar i skolbusstrafiken

  Den stora mängden snö som kom under gårdagen skapar oreda i skolbusstrafiken. Alla bussar ser ut att komma fram men räkna med en del förseningar. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Aktuell lägesbild vecka 2

  Våra verksamheter är fortsatt påverkade av coronaviruset. Framöver kommer en sammanfattad aktuell lägesbild presenteras varje vecka på hassleholm.se. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Elever med långt till skolan kan hämta frysta matlådor

  Barn- och utbildningsförvaltningen har nu beslutat att erbjuda frysta matlådor till de elever som har svårt att ta sig till skolan och hämta matlåda mitt på dagen. Läs mer »

  Publicerat den:


 • Hässleholms högstadieskolor övergår till distans- och fjärrundervisning

  Från och med tisdag den 12 januari går Hässleholms kommuns högstadieskolor över till fjärr- och distansundervisning. Det beslutade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott idag den 8 januari efter ... Läs mer »

  Publicerat den:


Sidan uppdaterades