Hässleholms kommun

Krav för folkölsförsäljning

Anmälningsplikt

För att få sälja folköl måste man först ha anmält försäljningen till Tillståndsenheten. Det görs genom att butiksägaren fyller i och skickar in en anmälningsblankett till Tillståndsenheten.

Anmälan ska skickas in senast den dag som försäljningen påbörjas. Det är ett lagbrott att inte anmäla försäljningen.


När vi tagit emot anmälan skickar vi ett bevis på att ni har anmält försäljning av folköl och/eller tobak, samt debiterar er för tillsynsavgiften, se nedan.

Egenkontrollprogram

Samtliga butiker och försäljningsställen som säljer folköl skall enligt alkohollagen ha ett egenkontrollprogram. Syftet är att skapa goda rutiner vid försäljning av folköl och på så vis göra det enklare att följa reglerna. Att inte ha ett fungerande egenkontrollprogram kan enligt alkohollagen utgöra grund för försäljningsförbud eller varning.

Butiksägaren/försäljningsansvarig skall se till att alla personal känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Personalen bör informeras löpande under året.

Punkterna som ska ingår i egenkontrollprogrammet framgår av mallen för egenkontroll som gjorts av Tillståndsenheten.

Registrerad livsmedelsanläggning

För att få sälja folköl måste man också sälja ett brett sortiment av matvaror. Därför måste lokalen vara registrerad hos Miljökontoret för livsmedelshantering.

Matkrav

Med ett brett sortiment av matvaror menas till exempel mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt, ett större urval konserver liksom djupfrysta matvaror. Som matvaror räknas också pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat.

Kiosksortiment räknas inte som matvaror, exempelvis glass, godis, snacks, lättdrycker, kaffer, te, kakao, kex med mera.

Ägarebyte

Vid ägarbyte av butiken ska det anmälas till Tillståndsenheten eftersom rätten att sälja folköl inte automatiskt följer med till den nya ägaren. Det är också viktigt att anmäla ägarbytet så att den nya ägaren faktureras för tillsynsavgiften.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: