Hässleholms kommun

Försäljningsregler

Se nedanstående försäljningsregler för att sälja folköl

  • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Den som säljer folköl är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år.
  • Folköl får inte säljas till eller serveras till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
  • Folköl får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas till en person som är under 18 år (sk langning).
  • Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får inte heller förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymme.
  • Det ska finnas en tydlig och klart synlig skylt/dekal med information om åldersgräns i anslutning till kassan. (Dekaler kan du få av Tillståndsenheten)
  • Egenkontrollprogrammet skall finnas tillgängligt i försäljningslokalen, så att den kan visas upp vid tillsynsbesök.
  • Marknadsföring av folköl får ej vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: