Hässleholms kommun

Avfall

De flesta verksamheter ger upphov till avfall av olika slag. Som verksamhetsutövare är det viktigt att du känner till vad som gäller.

Många regler

Det finns många regler på avfallsområdet, till exempel om hur du ska hantera och transportera avfall.

Farligt avfall

För farligt avfall gäller särskilda regler. Bland annat får du inte transportera det utan tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen. Vad som är farligt avfall kan du se i bilaga 3 till avfallsförordningen. Farligt avfall är markerat med *.

Nytt sätt att rapportera farligt avfall berör många företag

Om du har en verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall har du en ökad skyldighet att rapportera farligt avfall. Du rapporterar via Naturvårdsverkets e-tjänster för att uppgifterna ska finnas i Naturvårdsverkets avfallsregister. Tidigare har uppgifterna bara behövt redovisas om en tillsynsmyndighet begär det.

Naturvårdsverket om hur du rapporterar Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets frågor och svar Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets avfallsregister - ingång till e-tjänster Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: