Hässleholms kommun

Tillsyn på hästgårdar

Sveriges hästar står för nästan 20 procent av stallgödseln från jordbruksdjur. Mycket gödsel på liten yta kan påverka miljön negativt, men med rätt hantering är hästgödsel en stor resurs.

Miljötillsyn

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genomför miljötillsyn av alla lantbruk och hästgårdar i kommunen. Syftet med tillsynen är att minska påverkan på människor och på miljön. Innan besöket får du ett brev med mer information och förslag på tid för besöket. Målsättningen är att samtliga hästgårdar i kommunen besökts om ett antal år.

Detta tittar vi på

Vi anpassar besöket efter din verksamhet. Vid besöket kontrollerar vi hur du följer lagen och hur du arbetar för att minska din verksamhets påverkan på människor och miljön. Vid besöket tittar vi bland annat på:

  • Var och hur gödseln lagras.
  • Hur du blir av med din gödsel, och var den sprids.
  • Hantering av gödsel i rast- och beteshagar (inte sommarbete).
  • Hantering av kemikalier och avfall.

Du hittar mer information på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: