Hässleholms kommun

Djurhållning och lantbruk

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddstillsynen. Kommunerna ansvarar för miljö- och hälsoskyddstillsynen.

Miljöskydd och tillstånd

Kommunerna kontrollerar miljöskyddet på lantbruken och ansvarar även för tillsynen när det gäller störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. För att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område ska du ha tillstånd från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. När det gäller tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen för att bedriva näringsverksamheter med djur, till exempel hunddagis eller zoobutik, vänder du dig till länsstyrelsen.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet

Ansök om att hålla djur inom detaljplan Pdf, 289.9 kB.

Anmäl djurhållning med fler än 100 djur Pdf, 454.4 kB.

För dig med häst

Det är mycket du ska tänka på om du äger en häst, till exempel hur du ska hantera gödsel och vad som gäller när du har häst nära bostadsområden.

Det här gäller för hästhållning

Tillsyn på hästgårdar - hästgödsel

Miljötillsyn

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genomför miljötillsyn av lantbruken. De större lantbruken med djurhållning (B- och C-anläggningar) besöks varje eller vartannat år. Vid tillsynsbesöken inspekteras bland annat kylanläggning, gödselvårdsanläggning och gödselhantering, bekämpningsmedelshantering, bränsle- och oljelagring samt avfallshantering.

Djurskyddstillsyn

Länsstyrelsen har hand om djurskyddsfrågor. Vänd dig till djurskydds- och veterinärenheten på länsstyrelsen för information om regler för djurskydd, om du ska söka tillstånd för djurhållning eller om du vill anmäla att djur vanvårdas.

Länsstyrelsen Skåne om djurskydd Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: