Hässleholms kommun

Skånes främjarsystem

Skånes främjarsystem är externa stöd för företagsutveckling.

I Skåne finns idag en omfattande och mångfacetterad struktur av över 60 aktörer som arbetar med att främja innovation, entreprenörskap, näringslivs- och företagsutveckling i det som kallas för främjarsystemet.

Aktörer

Nyckelaktörer i detta system är lärosäten, forsknings- och teknikparker, inkubatorer och acceleratorer, forskningsinstitut, och klusterorganisationer, samt i vissa fall kommuner.

Alla aktörerna arbetar inte enbart med innovation utan en del har ett mer generellt utvecklingsuppdrag. Det finns viss specialisering vad det gäller målgrupper, stöd, och branschmässigt fokus, men också överlapp. Aktörerna finns i olika delar av Skåne samt erbjuder tjänster för olika faser och situationer i ett företags eller en affärsidés utveckling.

Hitta rätt aktör för dig

Ta kontakt med Företagslotsen eller Business Class så kan de hjälpa dig navigera rätt utifrån ditt utvecklingsbehov.

Kontakt

Företagslots
Telefon:
0451-26 70 00

Kontakta Business Class

Verksamhetsansvarig:Marielle Drougge Cervin
Besöksadress:Norra Stationsgatan 8A, 281 80 Hässleholm
Ring Business Class:
0451-26 72 24 / 0703-12 00 24

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: