Hässleholms kommun

Studiebesök och programråd

Ditt företag kan ha utbyte med skolorna, både genom besök och delta i våra programråd.

Studiebesök på arbetsplatser

Skolorna gör studiebesök på arbetsplatser för att ge eleverna kunskap om vilka yrken som finns, hur samhället är uppbyggt och kunskap om omvärlden.

Företag/arbetsplatser kommer till skolan

Här kommer någon från yrkeslivet till skolan för att prata om sitt yrke och sin arbetsplats. Syftet är samma som vid studiebesök men det kan passa de arbetsplatser som till exempel har farliga miljöer bättre. Är du intresserad, kontakta rektor på respektive skola.

Programråd

Alla yrkesprogram har programråd, som träffas några gånger per år. I programråden ingår representanter för skolledning, lärare, elever, arbetsplatser och Barn- och utbildningsnämnden. Är du intresserad, kontakta rektor på respektive skola.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: