Hässleholms kommun

Så jobbar kommunen med näringslivsfrågor

Arbetet med näringslivsfrågor är prioriterat inom Hässleholms kommun. Vårt ansvarsområde omfattar både myndighets- och tillsynsuppgifter samt rådgivnings- och utvecklingsinsatser. Hässleholms kommun genomför kontinuerliga företagsbesök för att lyssna av och föra dialog med företag och individer med syftet att lära känna verksamheterna bättre, bygga relationer och skapa goda kontaktytor. Mer information om hur vi arbetar med näringslivsfrågor finns i vårt näringslivsprogram för 2022-2026.

Näringslivsprogram

I näringslivsprogrammet kan du läsa mer om kommunens strategier för näringslivsarbete och ansvar i utvecklingsfrågor.

Näringslivsråd

Årligen genomförs cirka fyra stycken så kallade näringslivsrådsträffar. Det är en sluten grupp som består av representanter från Hässleholms kommun och lokala företags- och branschorganisationer. Syftet med näringslivsrådet är att lyfta prioriterade frågeställningar, behov och utmaningar i näringslivet och informationsöverföring. Gruppen ska även utgöra en remissinstans för planer och aktiviteter riktade till näringslivet samt föreslå och initiera nya strategiska projekt som ska gynna näringslivet i Hässleholms kommun.​

Nedanstående företags- och branschorganisationer som representerar näringslivet i näringslivsrådet:

  1. Hässleholms företagsgrupp Länk till annan webbplats.
  2. Hesslecity Länk till annan webbplats.
  3. Entreprenörsforum Hässleholm Länk till annan webbplats.
  4. Företagarna i Hässleholm Länk till annan webbplats.
  5. Företagarna i Vinslöv Länk till annan webbplats.
  6. Hässleholms hantverk- och industriförening Länk till annan webbplats.
  7. LRF:s kommungrupp Hässleholm Länk till annan webbplats.
  8. Byggföretagen Länk till annan webbplats.
  9. Fastighetsägarna Hässleholm Länk till annan webbplats.
  10. Outdoor Hässleholm

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: