Hässleholms kommun 

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1

Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Upphandlingsenheten

281 80 Hässleholm
Upphandlingschef

Rikard Muth

Telefon: 0451-26 80 87 

Skicka meddelande till 

Regler för upphandling

  • Ingen giltig användare vald.

Den offentliga upphandlingen styrs av olika lagar som har till syfte att säkerhetsställa en sund konkurrens.

Lagar som styr den offentliga upphandlingen

De vanligaste upphandlingarna gäller varor och tjänster som kommunen har behov av och där aktörer har möjlighet att lämna anbud. Denna typ av upphandlingar regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viss verksamhet kan även handlas upp i enlighet med lagen om upphandling av koncessioner (LUK)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där den ekonomiska risken överförs till entreprenören. Exempel på koncession är att driva en restaurang i Kulturhuset.

Inom omsorgens verksamhet håller valbarhet, lagen om valfrihet (LOV)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, på att införas. Syftet är att de som har behöv av vissa omsorgstjänster, ska få en möjlighet att välja mellan olika privata aktörer och kommunens egen.


Upphandlingsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har till uppgift att bidra till en mer kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling.


Konkurrensverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är tillsynsmyndighet som kontrollerar att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem. 


Sidan uppdaterades 2019-08-05 av Kerstin Andersson